FAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai

2016/01/29
9 836 140 再生回数

Tải game tập kích tại đây:
- Android: goo.gl/OkunU4
- iOS: goo.gl/gGRJOe
**Fanpage: www.Facebook.com/FAPtivi
- Đạo diễn: Trần Đức Viễn
- Diễn viên : Ribi Sachi, Thái Vũ, Vinh Râu, Huỳnh Phương, Quốc Thanh
- Kịch Bản: FAP Team
- Quay phim: Trần Long,Tám Bụi, Duy Phong, Thành Võ, Đức Viễn
- Hiện Trường: Quốc Trường, Hào Wong, Phương Bảo, Kevil, Tony Quốc Anh, Tít, Quốc Thanh
- Hậu kì : Thành Võ, Đức Viễn
- LH quảng cáo: 090 205 6502
- mail: faptvgroup@gmail.com
FB:
đạo diễn:
Trần Đức Viễn: facebook.com/ducvienfaptv
diễn viên:
Thái Vũ facebook.com/FAPtv.ThaiVu
Ribi Sachi facebook.com/ribisachi
Vinh Râu facebook.com/VinhRau.FAP
Huỳnh Phương facebook.com/HuynhPhuongF...
Kim Suri : facebook.com/pe.kim.bt

コメント数
 • 2020 ai còn xem

  Thạnh MguyengThạnh Mguyeng3 日 前
 • Chị thủy quá dễ thương

  Nguyễn Tuấn AnhNguyễn Tuấn Anhヶ月 前
 • Chả buồn cười gì

  Phạm văn ThọPhạm văn Thọヶ月 前
 • Thách thức danh hài huỳnh phương =)))

  Nhạc SầuNhạc Sầu2 ヶ月 前
 • Cái quả đầu của anh phương giống như bên trần hạo Nam quá

  T T Bảo KunT T Bảo Kun3 ヶ月 前
 • Chị thuỷ nhìn xinh thật sự

  Phong Van vlogPhong Van vlog3 ヶ月 前
 • Ai 2020 mà vẫn coi lại tập này k=))

  Ken 1 tuổiKen 1 tuổi3 ヶ月 前
 • 4 năm rồi vẫn xem kk

  Hồ ngọc TuyếnHồ ngọc Tuyến4 ヶ月 前
 • Ribi hát bài gì vậy mn..??

  Hiếu MinhHiếu Minh4 ヶ月 前
 • [cute]

  Như Yến Lê ThịNhư Yến Lê Thị4 ヶ月 前
 • 3:58

  Duy Hiếu LêDuy Hiếu Lê4 ヶ月 前
 • Hay quá😍😍

  HoàngLực GAMINGHoàngLực GAMING4 ヶ月 前
 • cdm

  Bin SooBin Soo5 ヶ月 前
 • hay.

  Bin SooBin Soo5 ヶ月 前
 • .

  Bin SooBin Soo5 ヶ月 前
 • Ejhsrnsb dgievsls

  Vu BuicsVu Buics5 ヶ月 前
 • Chuyện cái loa

  Tăng Hoài ThươngTăng Hoài Thương6 ヶ月 前
 • :(

  Mều Mun ChannelMều Mun Channel6 ヶ月 前
 • :D

  Mều Mun ChannelMều Mun Channel6 ヶ月 前
 • Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30vPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30vvvPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30vPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30vPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30vPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30Ptv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không CủaFAPtv Cơm Nguội: Tập 58 - Chuyện Không Của Riêng Ai 9.630.212 lượt xem•30v

  Strange MusicStrange Music6 ヶ月 前
 • chuẩn. K khoe thân hở hang câu view. Thik nhóm vì điều này

  RitaRita6 ヶ月 前
 • Vinh Râu dthw quá

  Ngọc Châu 1710Ngọc Châu 17106 ヶ月 前
 • 4 năm rui xem lại ...ftv

  Phượng LêPhượng Lê6 ヶ月 前
 • /5

  Minh VõMinh Võ7 ヶ月 前
 • Năm 2020 còn ai xem ko

  Hưng NLHưng NL7 ヶ月 前
 • 2020 vẫn xem

  Roy KTRoy KT7 ヶ月 前
 • 2020 ai còn xem

  Kha PhạmKha Phạm7 ヶ月 前
 • hahahahahahaha

  Minh ThaiMinh Thai7 ヶ月 前
 • 2020 vẫn cn xm nhó

  LVL SaveLVL Save8 ヶ月 前
 • uẩy ms đây 4 năm rồi à

  TT8 ヶ月 前
 • 2020

  Nhật NguyễnNhật Nguyễn8 ヶ月 前
 • 11:25 Chuyện cái loa, vinh râu chửi loa phát thanh

  Salem TỷSalem Tỷ8 ヶ月 前
 • H

  Nguyễn Trung KiênNguyễn Trung Kiên8 ヶ月 前
 • ❤️

  Hieu NguyenHieu Nguyen8 ヶ月 前
 • 2:58 bài cj Ribi hát là bài gì thế ạ ??? Nghe cj Ribi hát hay ghê

  HOPE •.• TaeHyungHOPE •.• TaeHyung9 ヶ月 前
 • 3.58 là cái màn hình mà anh

  QueenzalQueenzal9 ヶ月 前
 • 13p33 thuy ao nguc mau trang

  Ma A Little LoveMa A Little Love9 ヶ月 前
 • Thái với ribi đẹp đôi vl

  Tài Ná Ka RemixTài Ná Ka Remix10 ヶ月 前
 • Tấm hình cưới :))

  Trân PhanTrân Phan10 ヶ月 前
 • ,..........

  Suri kbuorSuri kbuor11 ヶ月 前
 • Faptv dc như ngày nay. Nhờ ribi Công ribi nhiều nhất.!bởi vì cô ấy đam mê nghề này mà.

  Dau TruongDau Truong11 ヶ月 前
 • Tao khoái cái áo đỏ huyền thoại của vinh râu

  Dau TruongDau Truong11 ヶ月 前
 • Den gio van yeu fap Yeu nhat chi thuy An mac kinh dao, noi chuyen de thương Lun lun xinh xinh

  fan crisfan cris年 前
 • 15:59 cái đó cái máy tính mà :D

  Đụt chán đờiĐụt chán đời年 前
 • Hay. Nhưng mà quảng cáo nhiều hơi lố

  Hải Hồ MinhHải Hồ Minh年 前
 • Nhây quá

  Hiếu Huỳnh NgọcHiếu Huỳnh Ngọc年 前
 • Ngày nào cũng vô xem lại không chán

  Phước TrầnPhước Trần年 前
 • Lâu lâu coi lại thấy 3:56 :))

  CTJ๖ۣۜ Randy KidCTJ๖ۣۜ Randy Kid年 前
 • Cái đầu của anh phương có từ tập 57 rồi

  VNT TVVNT TV年 前
 • hay quá

  Vy VoVy Vo年 前
 • 2019 ai còn xemm

  Trúc Anh Ngô LêTrúc Anh Ngô Lê年 前
  • Hj bạn

   Con MeoCon Meo8 ヶ月 前
 • Four fantasic ...

  Quốc PhanQuốc Phan年 前
 • Em chúc FAP TV nhiêu đồng lược hơn 😇

  Sống AoSống Ao年 前
 • Chị RB hát hay😍😍😍🥰🥰🥰

  Trang TranTrang Tran年 前
 • 9/2019

  Na LaNa La年 前
 • Ribi xinh wá......

  Tam HanglinhTam Hanglinh年 前
 • hay quá!

  Luat su Thu DoanLuat su Thu Doan年 前
 • 22/08/2019 có ai ở đây không?

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­年 前
 • Luôn luôn ủng hộ faptv 😍😍😍😍 👇👇👇

  Quy QuyQuy Quy年 前
 • Giờ chị mình cũng thích coi Faptv nữa nhưng chỉ thích có một số clip thui

  Thanh Van Nguyen HoangThanh Van Nguyen Hoang年 前
 • Haha. 15.8.2019 ai mò xem lại lần thứ N như mình k

  Vũ Hải NamVũ Hải Nam年 前
 • Hay quá

  Văn Thành NguyễnVăn Thành Nguyễn年 前
 • 7/8/2019 có ai còn xem lại 😊😊😊 Fan chị ribi 💖💖💖 Anh phương 💚💚💚 Anh vinh 💙💙💙 Anh thái ❤❤❤

  Phu NguyenPhu Nguyen年 前
  • Day

   my hàmy hà年 前
 • Ribi hát hay ghê

  PARK JIMINPARK JIMIN年 前
 • 2019 có ai ko ta

  Null Đang Chơi ĐồNull Đang Chơi Đồ年 前
 • Mày là cái thá á á á gì mà bắt đầu câu chuyện ở đây.

  Sài Gòn Dầu NhớtSài Gòn Dầu Nhớt年 前
 • 2:54 phút Ribi hát hay quá à.

  Văn Minh VõVăn Minh Võ年 前
 • 12\12\3754 còn xem hông ta

  Xuân Hoàn TrầnXuân Hoàn Trần年 前
 • Hay

  Chinh NguyenChinh Nguyen年 前
 • Chj Ribi hát hay quá luôn❤❤😘

  Ly Nguyễn Hồ BảoLy Nguyễn Hồ Bảo年 前
 • Chất hài của nhóm tminh..ribi cười xjnh thât

  Hieu Le11Hieu Le11年 前
 • 07/04/2019 có ai còn xem hk 👇

  Trang NguyễnTrang Nguyễn年 前
  • Tôi

   Loan KimLoan Kim年 前
  • Tớ :v

   Thuc VuThuc Vu年 前
 • Thuỷ dễ thương thật. Thích nhất thuỷ

  Hung MaiHung Mai年 前
 • Bo toc cua phuong hinh nhu Co quay o hao nam tap 4

  Hoàng NguyễnHoàng Nguyễn年 前
 • 7:56 cười chết =)))

  Nhât KhangNhât Khang年 前
 • Nguyễn Thị Rabi Ruyuinachi Thủy Nguyễn :))

  Liang NingLiang Ning年 前
 • Cãi nhau hơi lố

  Khoa LêKhoa Lê年 前
 • 19/6/2019

  Khang XbiiKhang Xbii年 前
 • b

  hung tho thohung tho tho年 前
 • Vinh điển hay.nói nhiêu cau hay

  Lê BảnLê Bản年 前
 • Hay😍 quá😍

  Trang DangTrang Dang年 前
 • Chi Thuy xinh đẹp ge

  Khanh DuyKhanh Duy年 前
 • 2:53 có ai replay khúc này hoài ko

  Tồ Thân ThiệnTồ Thân Thiện年 前
 • Chị Ribi hát hay ghê💜😘

  Dung DungDung Dung年 前
 • 안녕하세요

  Nugget !!!Nugget !!!年 前
 • 1/6/20!9

  Dương Thanh PhongDương Thanh Phong年 前
 • Anh phương làm cái tóc trong hạo nam

  Thanh fan salemThanh fan salem年 前
 • Huỳnh Phương Chấn tóc đẹp vá

  Khang KimKhang Kim年 前
 • Quá dữ luôn

  vong hjchjcvong hjchjc年 前
 • nghiện fap k bỏ tập nào không bỏ seri phim nào diễn xuất hài hước tự nhiên

  Tuấn NguyễnTuấn Nguyễn年 前
 • 2019 ai coi ko 😁

  chuối hột tivichuối hột tivi年 前
 • Mất cười 😡😡😡😡😦quá

  Tu DoanTu Doan年 前
  • Ừ mất cười thật 😕

   Hãy Trao Cho EmHãy Trao Cho Em年 前
 • Cục sìii lầuu ôggg bêeeeê lắp

  ken puken pu年 前
 • ••• v~

  ken puken pu年 前
  • :v

   Hãy Trao Cho EmHãy Trao Cho Em年 前
 • bảnh chào anh em

  huy Quang Lêhuy Quang Lê年 前
  • Chào bảnh

   Hãy Trao Cho EmHãy Trao Cho Em年 前
 • Ông Vinh ổng ăn cơm nguội miết ú u.

  phong linhphong linh年 前
  • Chac vay

   Hãy Trao Cho EmHãy Trao Cho Em年 前
 • Quá hây

  Kênh Nhạc\ Tổng HợpKênh Nhạc\ Tổng Hợp年 前
 • A Vinh lợi dụng lấy tay chị ribi đặt lên tay mh 😂😂

  Huy hưng ĐỗHuy hưng Đỗ年 前
 • chéo sud k ae

  Mon TvMon Tv年 前
 • Có ai để ý ốp lưng dt k??☺☺

  Classic NTClassic NT年 前
JPworlds